επιθέω

ἐπιθέω (Α)
1. προστρέχω σε κάποιον, τρέχω προς το μέρος κάποιου ή μετά από κάποιον («καὶ ἐπιθέων μὲν ἐκβοάτω», Ξεν.)
2. μτφ. κυκλοφορώ, διαδίδομαι, είμαι διάσπαρτος («ἡ ἐπιθέουσα εἰς ἀνθρώπους ἀπάτη», Πλωτίν.)
3. τρέχω πάνω σε μια επιφάνεια.
[ΕΤΥΜΟΛ. < επί + θέω «τρέχω»].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐπιθεῖσθον — ἐπιθέω run upon pres imperat mp 2nd dual (attic epic) ἐπιθέω run upon pres opt mp 2nd dual (epic ionic) ἐπιθέω run upon pres ind mp 3rd dual (attic epic) ἐπιθέω run upon pres ind mp 2nd dual (attic epic) ἐπιθέω run upon pres imperat mid 2nd dual… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιθεῖτε — ἐπιθέω run upon pres imperat act 2nd pl (attic epic) ἐπιθέω run upon pres opt act 2nd pl ἐπιθέω run upon pres ind act 2nd pl (attic epic) ἐπιθέω run upon pres imperat act 2nd pl (attic epic) ἐπιθέω run upon pres opt act 2nd pl ἐπιθέω run upon… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιθῆτε — ἐπιθέω run upon pres imperat act 2nd pl (doric aeolic) ἐπιθέω run upon pres subj act 2nd pl ἐπιθέω run upon pres ind act 2nd pl (doric aeolic) ἐπιθέω run upon pres imperat act 2nd pl (doric aeolic) ἐπιθέω run upon pres subj act 2nd pl ἐπιθέω run… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιθεῖσθε — ἐπιθέω run upon pres imperat mp 2nd pl (attic epic) ἐπιθέω run upon pres opt mp 2nd pl (epic ionic) ἐπιθέω run upon pres ind mp 2nd pl (attic epic) ἐπιθέω run upon pres imperat mid 2nd pl (attic epic) ἐπιθέω run upon pres opt mid 2nd pl (attic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιθῇ — ἐπιθέω run upon pres subj mp 2nd sg ἐπιθέω run upon pres ind mp 2nd sg ἐπιθέω run upon pres subj act 3rd sg ἐπιθέω run upon pres subj act 3rd sg ἐπιθέω run upon pres subj mid 2nd sg (attic) ἐπιθέω run upon pres ind mid 2nd sg (attic) ἐπιτίθημι… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιθεῖ — ἐπιθέω run upon pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) ἐπιθέω run upon pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) ἐπιθέω run upon pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) ἐπιθέω run upon pres ind mid 2nd sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιθεόντων — ἐπιθέω run upon pres part act masc/neut gen pl (epic doric ionic aeolic) ἐπιθέω run upon pres imperat act 3rd pl (epic doric ionic aeolic) ἐπιθέω run upon pres part act masc/neut gen pl (epic doric ionic aeolic) ἐπιθέω run upon pres imperat act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιθοῦ — ἐπιθέω run upon pres imperat mp 2nd sg (attic) ἐπιθέω run upon pres imperat mid 2nd sg (attic) ἐπιθέω run upon imperf ind mp 2nd sg (attic) ἐπιθέω run upon imperf ind mid 2nd sg (attic) πιθέω persuade imperf ind mp 2nd sg (attic) πιθόω imperf ind …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιθῆται — ἐπιθέω run upon pres subj mp 3rd sg ἐπιθέω run upon pres ind mp 3rd sg (doric aeolic) ἐπιθέω run upon pres subj mid 3rd sg (attic) ἐπιθέω run upon pres ind mid 3rd sg (attic doric aeolic) ἐπιτίθημι lay aor subj mid 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιθέει — ἐπιθέω run upon pres ind mp 2nd sg (epic ionic) ἐπιθέω run upon pres ind act 3rd sg (epic ionic) ἐπιθέω run upon pres ind act 3rd sg (epic ionic) ἐπιθέω run upon pres ind mid 2nd sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.